Sitodruk

Technologia: Technologicznie sitodruk jest podobny do druku na maszynach paskich. Szablony wykonywane s w podobny sposb, lecz cay proces jest mniej zmechanizowany, a wielkoci nadruku s mniejsze. Tkanina przyklejana jest do blatu karuzeli lub te do stow drukarskich. Zazwyczaj wykorzystuje si druk "mokro na sucho", tj. nastpny "kolor" kadzie si dopiero po cakowitym wyschniciu poprzednio naoonej farby. Metoda ta ma ogromne zalety - pozwala na uzyskiwanie bardzo ostrych, wyranych elementw wzoru i konturu, nie rozpywanie si tzw. "nakadek" oraz rwnomiernoci paszczyzn w stopniu nieosigalnym w innych metodach druku seryjnego.

Zastosowanie: Sitodruk wykorzystujc rne nacigi i rodzaje siatek oraz farb ma swoje zastosowanie do druku na dowolnych podoach (dzianiny, tkaniny, elementy plastikowe, folie, elementy metalowe, drewniane). Istnieje moliwo druku na wykrojach, jak i na gotowym wyrobie. W zalenoci od zastosowanych farb drukarskich oraz metod drukowania moemy uzyska rnorakie efekty zdobnicze i uytkowe, tj.: druk wypuky, fosforyzujcy, druk wywabowy, puchncy itp.

Minimum produkcyjne: Minimalna ilo zamawianych nadrukw ksztatuje si na poziomie kilkudziesiciu sztuk i jest uzaleniona od rodzaju wzoru i specyfiki nadruku. Bez wzgldu na ilo nadrukw klient musi jednak pokry koszty przygotowania sit, chyba, e posiada sita potrzebne do wykonania przedmiotowych nadrukw.

Zamwienia/zapytania: druk@stampa.com.pl

PPHU STAMPA Sklep z torbami bawelnaianymi PPHU STAMPA Ekologiczne bawelniane torby reklamowe PPHU STAMPA Materialy reklamowe PPHU STAMPA Torby bawelniane PPHU STAMPA
PPHU STAMPA Kanal youtube z naszymi filmami PPHU STAMPA !!! NOWOSC !!! EcoPoland !!! NOWOSC !!! PPHU STAMPA

STAMPA - produkcja reklamowa STAMPA - produkcja reklamowa